images/sample/slideshow/logo-loading.png

تالار گفتمان

سوالات خود را جست و جو کنید و اگر جوابی نیافتید، با ایجاد یک بحث جدید، از دیگران راهنمایی بگیرید
عصر مجازی و جرائم فضای سایبر
گردآورنده : مینا واشقانی
استاد مربوطه : مهندس رادمنش
چکیده :
در این مقاله از روشهای متعددی برای تحقیق استفاده شد اعم از کتاب،مقاله،سایت‌های اینترنتی وهدف از انتخاب این موضوع معرفی عصر مجازی وهمچنین معرفی یکسری جرم‌ها که به ظاهر ممکن است نوعی جرم به شمار نیایند وقابل لمس نباشند وبه صورت مجازی وغیر قابل ملموس در محیط‌های مجازی صورت می‌گیرند،درست است که این جرم‌ها را با چشم نمی‌توان دید ولی در بعضی موارد ممکن است خطرات بیشماری را به وجود آورند که ممکن است سالیان سال نتوان آنها را جبران کرد،وهدف تعریف فضای مجازی و شناخت آن ،تعریف جرائم فضای سایبر1، بررسی مفهوم و ماهیت انواع جرایم فضای سایبر، بررسی آمار جرائم سایبر وچگونگی برخورد وهوشیار شدن اشخاص در حفاظت داده‌های خود،وتفاوت انتخاب این موضوع با سایر موضوع‌ها، ناشناس بودن این جرمها وآگاه ساختن دیگران از آن بود.
مقدمه
جرایم سایبری ،نوعی از جرایم اینترنتی می‌باشند که شامل جرم‌هایی هستند که در محیط سایبر بوجود می‌آیند،که در این مقاله ما به معرفی موج چهارم يا عصر مجازي که در آینده شرايط جديدي را خلق خواهد نمود كه بيشتر امور روزانه زندگي بشر مجازي خواهد شد. عصر مجازي مانند چتري هركس را در هر زمان و هرجا زير پوشش خواهد گرفت و محدوديتهاي زماني، جغرافيايي و فضايي كه بشر امروز با آن در ستيز است را از بين خواهد برد. امكانات عصر مجازي بسيار زياد است، به عنوان مثال، اقتصاد مجازي، تجارت مجازي2 ،بانكداري مجازي3، آموزش مجازي4، دولت مجازي5، ادارات مجازي، شركتهاي مجازي، پول مجازي و خدمات و تفريحات مجازي بخشي از آنها مي‌باشند.با توسعه و تحول یافتن اینترنت،در مقابل انقلاب عظیمی در ایجاد جرایم در سطح بین المللی بوجود آمده است. لذا در بیشتر کشورهای دنیا جرایم اینترنتی بعنوان یک معضل حاد و بسیار مهم تلقی میگردد ودولتها درصدد پیدا نمودن راه حلهای مختلفی در جهت جلوگیری از وقوع آن میباشند. در حال حاضر جرایم سایبر با اشکال مختلفی صورت می پذیردکه مجرمین محیط سایبرشامل هکرها،کرکرها ،فریک‌های تلفن وانواع جرم‌های ممکن بانام سایبرکرایم ودرمورد جرم آینده با نام تروریسم سایبر که مانند تروریست‌های معمولی دارای انگیزه‌های سیاسی برای ارتکاب جرایم هستندو همچنین بحران سازهای سایبر شامل ویروسها،عنکبوتهای موتورهای جستجو و پالسهای الکترومغناطیسی،کرمها و بمب‌های منطقی و... در این تحقیق،پس از تعریف عصر مجازی به بررسی تاریخچه جرایم سایبر ،بررسی مفهوم و ماهیت انواع جرایم سایبر ، بررسی نقاط قوت و ضعف قوانین ،آمار موجود و ارایه راهکارهای مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم رایانه ای خواهد پرداخت.

موج چهارم يا عصر مجازي چيست؟
موج چهارم يا عصر مجازي در حقيقت، شكل توسعه و تكامل يافته عصر اطلاعات و دانش است كه در آينده‌اي نزديك ظهور خواهد كرد و فضاي سه بعدي را در اختيار بشر قرار خواهد داد. عصر كشاورزي با هدف تهيه و تامين غذا بوقوع پيوست و تقريبآ سي هزار سال دوام داشت. عصر صنعت پس از آن شكل گرفت و مشكل ابزار و مواد را كه نياز آن زمان بشر بود برطرف نمود و حدودآ 500 سال دوام داشته و در بعضي از كشورها همچنان حاكميت دارد. موج سوم مربوط به عصر اطلاعات6 است كه با حضور رايانه معرفي شده به سرعت در حال گسترش و توسعه بوده و به پيش مي‌رود و حوزه فناوري اطلاعات و ارتباطات را شديدآ تحت تاثير خود قرار داده است، اينترنت مشخص‌ترين نماد اين عصر است. هدف از بوجود آمدن اين عصر رفع نياز اطلاعاتي بشر بوده است كه به كمك رايانه و اينترنت همراه با بانكهاي اطلاعاتي و شبكه‌هاي تار عنكبوتي WWW جهاني اين نياز تا حدودي مرتفع شده و در آينده تاثير خود را با انتقال فضاي يك بعدي (متن، پست الكترونيكي و اتاقهاي گفتگو) به دو بعدي (فيلم، تصوير و آدمكهاي شبيه‌سازي شده)كه مشخصه اين عصر است بيشتر نمايان خواهد نمود. عمر اين عصر كوتاه خواهد بود و فقط از چند دهه تجاوز نخواهد كرد. موج چهارم در راه است و بزودي دنياي سه بعدي را به جهان عرضه خواهد كرد و شرايطي را فراهم مي‌كند تا تخيل انسان بتواند به حقيقت نزديك شده و فضاي جديدي را معرفي خواهد نمود كه بسيار توسعه ‌يافته‌تر و متفاوت با جهان امروز است. جامعه اطلاعاتي امروز بايد چشم انداز روشني براي ادامه مسير خود به سمت رشد و پويايي داشته باشد، عصر مجازي مي‌تواند دورنماي تحول درازمدت جامعه اطلاعاتي امروز باشد.
موج تغييرات در تاريخ بشر و مشكلات سر راه رسيدن به جامعه مجازي:
در عصر مجازي بيشتر امور بشر به صورت غير فيزيكي قابل انجام است: مثلاً، براي خريد از فروشگاهي دور دست و حتي در كشوري ديگر، نياز به حضور فيزيكي خريدار و فروشنده در يك مكان ثابت نيست. براي آموختن دانش، نياز به رفتن به مدارس سنتي و يا دانشگاههايي مانند دانشگاههاي فعلي نخواهد بود. يك استاد در آن واحد مي‌تواند در منزل دانشجو و در دهها روستا، شهر و كشور و مكان دلخواه آموزش مجازي دهد. اين حضور به قدري طبيعي خواهد بود كه دانشجو حضور استاد را در منزلش درك مي‌كند و احساس تخيلي حقيقي در دانشجو بوجود مي‌آيد. پول فيزيكي وجود نخواهد داشت، پول مجازي جايگزين آن خواهدشد و تمام اموري كه اين روزها در عصر اطلاعات و موج سوم با پيشوند “E” مطرح مي‌شوند، در عصر مجازي داراي پسوند مجازي خواهند شد. هزاران شغل جديد مجازي جايگزين شغلهاي سنتي و الكترونيكي امروزه خواهند شد و تعداد مشاغل مورد نياز بشر بيشتر از جمعيت روي كره زمين خواهد شد. نتيجه ابتدايي اين تحول وسيع، كه ابعاد معنوي نيز به همراه دارد، آن است كه فردگرايي و ديكتاتوري (به علت دو سويه بودن رسانه‌ها) از جوامع حذف و كار گروهي و تفكر جمعي كه از طريق رسانه‌اي بر روي شبكه تار عنكبوتي امروزه شكل خواهد گرفت جايگزين مي‌شود. «دانش محوري» اساس اداره جوامع مجازي خواهد شد و آموزش در طول عمر به عنوان نياز اوليه بشر مطرح و جايگزين آموزش فعلي خواهد شد. تقريباً تمام امور اداره جوامع امروزي تغيير خواهد كرد و جهان جديدي جايگزين جهان فعلي خواهد شد.
براي كشورهاي در حال توسعه مانند ايران كه هنوز در اواسط موج دوم يا عصر صنعت7 قرار دارند و موج سوم را درك نكرده و بكار نگرفته‌اند، اطلاع از تغيير جهان به سوي عصر مجازي، از جنبه‌هاي مختلف داراي اهميت است. شايد مسئولين اداره اين دسته از كشورها با اطلاع از پيدايش عصر مجازي به بحراني بودن و عقب افتادگي وضعيت كشورهايشان در اين زمينه پي ببرند و با حركتي پرشتاب، حداقل توسعه فناوري اطلاعات و ارتباطات را جدي بگيرند و با وارد شدن به موج سوم، عصر مجازي را چشم انداز برنامه‌هاي ICT 8 دراز مدت خود قرار دهند. از طرف ديگر با مشخص شدن عصر مجازي به عنوان چشم‌انداز، شانس اقدامات پرشي و برنامه‌هاي متحورانه در كشورهاي در حال توسعه بيشتر خواهد شد و تلاش براي كاهش فاصله ديجيتالي نيز افزايش مي‌يابد. براي گذر از موج سوم، عصر صنعت به موج چهارم بايد مسير را خوب شناخت و برنامه‌هاي زيادي را يكي پس از ديگري اجرا كرد. كره جنوبي از جمله كشورهاي موفق است كه در اين زمينه برنامه نسبتآ مناسبي را دنبال مي‌كند. در صورت موفقيت كشورهاي در حال توسعه در تهيه برنامه‌اي كه چشم‌انداز آن عصر مجازي باشد، مي‌توان بخشي از عقب ماندگي ديجيتالي را جبران و حتي از بسياري از كشورهايي كه هنوز با اين مفاهيم آشنايي ندارند، جلو هم افتاد. امروزه به كشوري ثروتمند مي‌گويند كه از نظر توسعه ICT به مرحله خوبي از رشد رسيده باشد، ضريب نفوذ اينترنت در آنها بالاي 50 باشد و مردم خدماتشان را از دولت در منزل از طريق دولت الكترونيكي دريافت كنند. تا اوايل سال 2003 ميلادي 93 درصد كاربران اينترنت و 73 درصد تلفنهاي جهان در اختيار 20 درصد كشورهاي توسعه يافته جهان قرار داشته است. همين كشورها در جهان بهترين شرايط اقتصادي را داشته و در زمينه توسعه تجارت الكترونيكي و صادرات نيز بالاترين موقعيت‌ها را دارند.
با اين وجود با بررسي‌هاي فني معلوم مي‌شود كه تغيير اساسي، بدون توجه به تأخير برخي از كشورها اتفاق خواهد افتاد و تا دو دهه ديگر براي قسمتهايي از جهان توسعه يافته، عصر مجازي يا جامعه مجازي قابل لمس و بهره‌برداري خواهد بود. مشكلات سر راه رسيدن به تغييرات اساسي عموماً انساني هستند و اگر بدون توجه به ظرفيت تغيير در انسان اين فناوريها به جلو برود، ممكن است خسارات ناشناخته‌اي داشته باشد و بشريت را تهديد كند. لذا بايد با دقت و آگاهي از فضاي موجود گام به جلو گذاشت. مجموعه مطالعات فني و علمي نشان مي‌دهد كه تا 20 سال آينده جهان در عصر مجازي يا چهارمين مقطع تحول اساسي تاريخ بشر كه آنرا موج چهارم مي‌ناميم قرار خواهد گرفت. دلايل فني كه ناشي از رشد سريع ابزارهاي مورد نياز براي ساخت عصر مجازي وجود دارد مبتني بر توسعه كيفي سه عنصر فيزيكي CPU، حافظه، و ابزار انتقال داده مي‌باشد.(1)
تاريخچه جرائم فضای سایبر:
با پيدايش رایانه ، جرائم فضای سایبر نيز بوجود آمد. تاريخچة جرائم رایانه ای را مي‌توان به سه نسل طبقه بندي نمود. نسل اول كه تا اواخر دهة 1980 مي‌باشد شامل سرقت و كپي برداري از برنامه‌ها و جرائم عليه حريم خصوصي اشخاص مانند سرقت از آثار و تحقيقات افراد بود. نسل دوم كه تحت عنوان جرائم داده‌ها ناميده مي‌شود تا اواخر دهه 1990 ادامه داشته است.
در اين دهه تمامي جرائم عليه تكنولوژي اطلاعاتي، ارتباطاتي، رایانه ای، ماهواره اي و شبكه‌هاي بين المللي تحت عنوان جرائم عليه داده‌ها اطلاق مي‌شود. نسل سوم كه از اواسط دهة 1990 شروع مي‌شود جرائم فضای سایبر تحت عنوان جرائم رایانه ای يا جرائم در محيط سايبر معروف گرديد. پيشينة تاريخي جرائم رایانه اي به سال 1985 بر مي‌گردد كه جرائم رایانه اي در بر گيرندة جرائمي مانند جاسوسي رایانه ای، سرقتهاي آثار ادبي و سو‌ء استفاده غير قانوني از سيستم‌هاي رایانه ای بود. در دهة 1970 مقالات زيادي پيرامون جرائم فضای سایبر در روزنامه‌ها و در بعضي از كتابها نوشته شد ولي با توجه به اينكه نوشته‌هاي آنها مبتني بر تحقيقات تجربي نبوده است لذا ارزش علمي نداشته تا بتوان به آنها استناد نمود ولي در اواسط دهة 1970 مطالعات تجربي پيرامون جرائم رایانه ای صورت پذيرفت كه در اين مطالعات تمامي جرائم فضای سایبر بوقوع پيوسته را شامل نمي‌گرديد.
جرائم جديد مانند ورود كرم اينترنتي كه براي اولين بار توسط يك دانشجوي آمريكائي ساخته شده بود و باعث شد تا سيستم رایانه ای حدود 6200 كاربر اينترنت شامل دانشگاهها، سرويسهاي نظامي و سايتهاي بيمارستانها را مختل نمايد. و هزينة تعميرات سيستمها حدودا" به مبلغ 98 ميليون دلار بود كه بعد از مدتي اين دانشجو دستگير و پس از محاكمه محكوم به پرداخت كليه مبالغ فوق گرديد. در زمينه جرائم فضای سایبر مي‌توان به اقدامات زير اشاره نمود:
- تصويب موافقتنامة جرائم رایانه ای در سال 1986-1985 توسط شوراي اروپا گامهاي زيادي براي تدوين قوانين مرتبط با جرائم رایانه ای برداشته شد. - در سال 1989 كميتة تخصصي شوراي اروپا براي تدوين و يكنواخت نمودن سياست جنائي مربوط به جرائم رایانه ای پيشنهاد‌هائي نمود كه مورد تصويب شورا نيز قرار گرفت.
-در همايشي كه انجمن بين المللي حقوق جزا در سال 1994 داشت يكسري از مسائل را به عنوان جرائم مستقل رایانه ای تدوين نمود. - نهايتاً در سال 2001 ميلادي شوراي اروپا، مبادرت به وضع موافقتامه جرائم رایانه ای نمود كه اين موافقتنامه شامل چهار فصل و چهل و هشت گفتار مي‌باشد.(8) در ايران نيز با توجه به توسعة تكنولوژيك وانفورماتيك با گسترش تخلفاتي از قبيل كپي و تكثير غير قانوني نرم افزار‌ها و برنامه‌هاي رايانه‌اي در ديماه 1379 قانون حمايت از پديد آورندگان نرم افزار‌هاي رايانه‌اي به تصويب رسيد كه آئين نامة آن نيز در 70 ماده به تصويب هيأت وزيران رسيده است.


تعریف جرائم سایبری :
در خصوص جرائم فضای سایبری از ابتداي دهه 70 تا امروزه تعريف مورد توافقي كه بتواند تمام ويژگي‌هاي يك تعريف جامع و مانع را شامل شود ارائه نشده است. فقط مشخصه‌هايي كلي ذكر مي‌شود تا بتواند تعريف را تا حدي راحت‌تر كند مثل تاكيد بر فقدان زمان (فيزيكي)، فقدان مكان و مرز، آن‌لاين9 بودن، مبتني بر اينترنت و ديگر سيستم‌هاي رایانه ای بزرگ بين‌المللي بودن، الزامات فني مشابه و... به نظر مي‌رسد تعريف جامع و مانعي ارائه نشده است.
1- سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) :"سوء استفاده از رایانه شامل هر رفتار غیر قانونی غیراخلاقی یا غیر مجاز مربوط به پردازش اتوماتیک و انتقال داده هاست."(2)
2- کمیته اروپایی مسائل جنایی در شورای اروپا : در سال 1989 گزارشکاری بیان کرد که در آن یکی از متخصصان چنین تعریفی ارائه کرده است:
"هر فعل مثبت غیر قانونی که رایانه ،ابزار یا موضوع جرم باشد. یعنی به عبارت دیگر هر جرمی که ابزار یا هدف آن تاثیر گذاری بر عملکرد رایانه باشد."(3)
3- مطابق پيش‌نويس طرح قانون جرائم رايانه‌اي به جرائمي همچون كلاهبرداري رايانه‌اي، جعل رايانه‌اي، جاسوسي رايانه‌اي، تخريب و اخلال‌گري (سابوتاژ) رايانه‌اي، دستيابي و شنود غيرمجاز رايانه‌اي مي‌پردازد :
« هركس عمداً و به طور غيرمجاز به داده‌ها، اطلاعات، برنامه‌ها و سيستم‌هاي رايانه‌اي و مخابراتي با يا بدون نقض تدابير ايمني و حفاظتي دستيابي پيدا كند، مرتكب دستيابي غيرمجاز شده ومحكوم خواهد شد.» (7)
جرم سايبري به يك جرم كيفري اطلاق مي‌شود كه با ظهور تكنولوژي كامپيوتر امكان‌پذير مي‌باشد و به عبارتي ديگر مي‌توان گفت: به واقع جرم سايبري يك جرم سنتي است كه با استفاده از كامپيوتر، فوق‌العاده دگرگون و تغيير يافته به‌گونه‌اي كه مأموران اجراي قانون براي كشف و بررسي اين جرم نياز به درك و شناخت اساسي از كامپيوترها دارند. گروهي از دانشمندان معتقدند ساير دستگاه‌هاي فناوري اطلاعات از جمله موبايل و برخي دستگاه‌هاي الكترونيكي نيز در جرايم سايبري دخيل هستند. (4)
انواع سایبرکرایم:
تنوع انواع جرایم ارتکابی در سایبرسپیس10 شامل جرایم نسل اول کامپیوتری (البته به شکل نوین)ویکسری جرایم بسیار جدید و بی سابقه می‌باشد.
جرایم سنتی درمحیط دیجیتال
جاسوسی رایانه‌ای : جاسوسی رایانه‌ای همانند جاسوسی کلاسیک ناظر به کسب اسرار حرفه ای،تجاری،اقتصادی،سیاسی،نظامی ونیزافشاءوانتقالواستفاده از اسرار است،فرد مرتکب جرم بادستیابی وفاش کردن این اسرار،ضررسیاسی،نظامی،مالی،تجاری بمیکند.این جرم امنیت ملی را با مخاطره مواجه می‌کند.
سابوتاژ رایانه‌ای11 :این جرم باجرم تخریب شباهت بسیاری دارد،هدف مجرم اخلال در نظام سیاسی واقتصادی یک کشور و بالطبع اخلال در امرحکومت است.در واقع اصلاح،موقوف سازی،پاک کردن غیرمجازداده‌ها یا عملیات کامپیوتر به منظور مختل ساختن عملکرد عادی سیستم سابوتاژ رایانه‌ای گویند.
جعل کامپیوتری: واردکردن،تغییر،محو یا موقوف سازی داده‌های کامپیوتری یا برنامه‌های کامپیوتری به منظور واهداف سیاسی واقتصادی صورت میگرد.جعل کامپیوتری جعل داده هاست.در جعل کامپیوتر ی عمل ارتکابی برداده‌ها اثر میگذارد، با این تفاوت که داده، ماهیت اسناد عادی را ندارد.
افترا ونشر اطلاعات از طریق پست الکترونیک : پست الکترونیک مرسوم‌ترین وگسترده‌ترین سرویس شبکه‌های کامپیوتری وبین الملی است،هرکاربر می‌تواند در شبکه‌های بین‌المللی از طریق یک آدرس مشخص الکترونیک شناخته شود که با دسترسی به رمز آن می‌توان به آسانی درآن تقلب کرد.این قالبیت پست الکترونیک می‌تواند ابزاری جالب برای نشر اطلاعات مجرمانه یا نشر اکاذیب وافترا به اشخاص باشد واحتمال کنترل اطلاعات برای تهیه کننده کاملا مشکل است ودر عمل به خاطر تعداد بسیار زیاد پست الکترونیک ارسالی،اتخاذ تدابیر کلی وگسترده امنیتی مشکل بوده وتنها برای بخش کوچکی از داده‌ها میسر می‌باشد.
تطهیرنا مشروع پول : بدست آوردن پول از طریق غیر قانونی یا پول کثیف،به نحوی که قانونی یا پاک به نظر برسد،از جرایم کلاسیک بوده که در محیط سایبر به کمک اینترنت،پست الکترونیک وشبکه‌های بین‌المللی ارتباطی صورت می پذیرد،نحوه ارتکاب بدین نحو است که باندهای بزرگ نامشروع توسط پست الکترونیک یا اینترنت بدون هیچ گونه اثر و نشانی درخواست ارسال مبالغی پول به حساب شخص معینی را می نمایندودر تقاضای خود نحوه ارسال پول ودستمزد ومدت استرداد را بیان ودر صورت قبول طرف نوع ونحوه تنظیمات لازم را اعلام می‌دارند واصولا درزمان استرداد پول یک عنوان مشروع در تجارت الکترونیک را با منشا تجاری انتخاب وبا هدف خود هماهنگ می نمایند لازم به ذکر است غالب این درخواستها از افراد کشورهایی که از لحاظ تکنولوژی اطلاعاتی وارتباطی وهماهنگی پلیسی در سطح بین‌المللی در درجه ء پایین تری قراردارند انتخاب می‌شود.
قاچاق مواد مخدر : باتوجه به گسترش ارتباطات شبکه‌ای ودرمحیط سایبر و دسترسی آسان افراد به هم از طریق پست الکترونیک و اینترنت هرگونه قاچاق مواد مخدر اعم از خرید،فروش،پخش،توزیع یافتن واسطه ها ومصرف کنندگان از طریق شبکه‌های کامپیوتری انجام می‌شود.از ویژگیهای آن حذف وکمترنمودن واسطه‌ها وتوزیع کنندگان،گسترش دامنهء فعالیت قاچاق چیان تا سطح بین‌المللی،اقدامات پلیس در خصوص کشف فروشندگان وخریداران مواد مخدربه سختی ودر مواردی غیر ممکن می‌باشد وضریب اطمینان قاچاق مواد مخدر از طریق ارتباطات کامپیوتری و شبکه‌ای بالاتر از نوع سنتی آن می‌باشد.
جرایم ناظر به کپی رایت وبرنامه ها: هرگونه تکثیر،ارسال،انتقال،در اختیارعامه گذاشتن ، پخش گسترده،توزیع،فروش واستفادهء غیر مجاز از برنامه‌های کامپیوتری سرقت نرم‌افزار گویند.
جرایم در تجارت الکترونیک : شامل کلاهبرداری در تجارت،تعریف کلی وکلاسیک کلاهبرداری عبارتست از"تحصیل مال دیگری بااستفاده از وسایل متقلبانه"شخصی در نقطه‌ای نامعلوم با واردشدن به شبکهء بین‌المللی (مثل اینترنت)ومعرفی خود به عنوان تاجروصاحب یک شرکت معتبردر یک سایت تجاری و ارائهء "نهادی مشابه ادارهء ثبت اسنادکه این نهاد عهده دارثبت داده‌های تجاری وتجاراست تا بدین ترتیب تاجر مجوز ورود به عرصهء تبادلات الکترونیک را کسب نماید"وهم چنین نهادی که در تجارت الکترونیک به معنای زیرساخت کلید عمومی است.اساس تجارت الکترونیک واز محورهای عمده ومهم آن داشتن این نهاد برای تجار می‌باشد " (تماما غیرواقع وکذب)،اظهار می‌دارد که کالایی را با قیمت معین،نوع وتعداد مشخص در اختیار داشته وقابل عرضه به مشتریان می‌باشد از طرفی خریدارانی که در فضای شبکه‌ها مشغول تجارت الکترونیک(خریدوفروش) می‌باشند پس از دریافت پیام،نسبت به برقراری ارتباط شبکه ای که غالبا به صورت پست الکترونیک یا ارسال درخواست از طریق شبکه می‌باشد قبول(خرید)خودرا اعلام ومقداری از کالای موردنظر را درخواست می‌کنند. شخص فروشنده پس از جلب اعتماد طرف مقابل،نسبت به اعلام شماره حساب یا شماره کارت اعتباری خود برای دریافت وجه اقدام مینماید.خریدار نیز پس از پرداخت وجه(غالبا به صورت پرداختهای الکترونیکی)منتظر دریافت کالا می‌باشددر صورتیکه شخص فروشنده قبلا با عملیات‌های متقلبانه ونفوذ توانسته بوده که نهادهای نامبرده را به صورت غیرواقع برای خوداختیار نماید وبدین وسیله مبلغی را من غیرحق کسب نماید.
جرم آینده ، تروریسم سایبر : والتر لاکور12 یک متخصص تروریسم در مرکز مطالعات استراتژیک وبین المللی اشاره می‌کند که یک مقام رسمی سیا ادعا کرده است که می‌تواند "با یک میلیارد دلار و 20 هکر13 قابل،ایالت متحده را فلج کند."لاکور یادآوری می‌کند که اگرچه هدف تروریست‌ها معمولاً قتل سران سیاسی،گروگان گیری یا بعضا حمله ناگهانی به تسهیلات دولتی یا عمومی است،اما صدمه‌ای که ممکن است به وسیلهء حمله الکترونیکی به شبکه‌های رایانه‌ای وارد آید می‌تواند"بسیار غم انگیزتر باشد و اثرات آن تا مدت‌ها باقی بماند."لاکور معتقد است که تروریسم رایانه‌ای ممکن است برای تعداد کثیری از مردم بسیار ویران کننده تر از جنگ‌های بیولوژیک یا شیمیایی باشد. از اقدامات سایبر ترور ارتباط بین تروریست‌ها از طریق شبکه‌های بین‌المللی وتبادل افکار واعمال مجرمانه در سطح بسیار پیچیده است که از ویژگیهای این نوع ارتباط عدم توانایی پلیس در کنترل وشنود این ارتباطات می‌باشد. اما آیا واقعا تروریسم سایبر امکان پذیر است؟ درسال 1991 حین جنگ خلیج فارس که میان عراق وائتلافی از چند کشور به رهبری ایالت متحده در گرفت،یک جوان 18 ساله فلسطینی،متهم به نفوذ به رایانه‌های پنتاگون شد.این مرد جوان ظاهرا به اطلاعات سری مربوط به موشک پیتریوت دسترسی پیدا کرده بود که یک سلاح کلیدی آمریکا برای دفاع در مقابل حمله موشکهای اسکاد عراق محسوب می‌شد.در نفوذ دیگری در همان جنگ چندین نوجوان هلندی به رایانه‌های نظامی،زمینی،هوایی ودریایی ایالت متحده در34 سایت مختلف نفوذ کردند،نفوذکنندگان در یکی از حملات خود به داده‌های بسیار حساسی درباره پرسنل نظامی،نوع ومیزان تجهیزات نظامی فرستاده شده به خلیج فارس،اهداف موشکها و توسعهء سیستم‌های تسلیحاتی دست یافتند،در واقع این نوجوانان کرکرهایی14 بودند که تنها به خواندن این فایلها اکتفا نکردند بلکه اطلاعات مربوط به تحرکات ارتش وتوانایی موشک‌ها را سرقت کردند ودر اختیار عراقی‌ها قراردادند.(5-6)
شاخه های حقوقی جرایم سایبری :
تعریف حریم خصوصی اطلاعاتی: عبارت است از حق اولیه فراد در محرمانه ماندن وجلوگیری ازتحصیل،پردازش وانتشارداده های شخصی مربوط به ایشان مگردرموارد مصّرح قانونی.
جرایم سایبری ازدید حقوقدانان نیز به 3 بخش عمده تقسیم می شود: که نوع اول شکل جرم سنتی است،اما به واســـطه رایانه واینترنت به انـــجام می رسید مثل کلاهبرداری،تخریب.در نوع دوم جرم ها مربوط به محتوا هستند مثل درج مطالب،اصوات و یا تصاویر مستهجن،وارد کردن ویروس در شبکه اینترنت.نوع سوم از جرایم سایبری نیز به شکل تخصصی فقط در فضای سایبر قابل تصور خواهد بود مانند جرایم تجارت الکترونیک.کارشناسان می گویند.(9)

روند به روز شدن قوانين سايبري در كشورها
تصویب قوانین و مقررات کیفری، لازمه ایجاد امنیت و فراهم آورنده شرایط توسعه هر حوزه تکنولوژیکی محسوب میشود، و حوزه ICT نیز از این قاعده مستثنا نیست. اما برای تهیه قانونی مناسب که حقوق و تکالیف دست اندرکاران این حوزه را تعیین کند، ایجاد زبان مشترک میان حقوقدانان و متخصصین ICT و نگاه قانونگذار به موضوعات مختلف از زاویه دید متخصصین و کاربران آن حوزه، ضرورتی انکارناپذیر است.
سالهاست از تهیه متن اولیه لایحه جرایم رایانهای در مرکز مطالعات توسعه قضایی میگذرد. متنی که توسط تعدادی از دانشجویان و اساتید رشته حقوقِ آشنا به فناوری اطلاعات، با الگوبرداری از قوانین ملی چندین کشور غربی و غیر غربی پیشرو، و هماهنگ با کنوانسیون بوداپست و دیگر اسناد بین المللی مرتبط، تنظیم و از سوی قوه قضاییه به هیات دولت تقدیم شد. شاید جزو آخرین کشورهای جهان باشیم که صاحب قانونی مستقل برای مقابله قانونی با جرایم رایانهای، و یا به عبارت صحیحتر «جرایم فضای سایبر» می¬شویم. پس از گذشت دهها سال از اختراع رایانه و اینترنت و بیش از دو دهه استفاده عمومی از فناوری اطلاعات و ارتباطات، به تازگی قانونی تهیه کرده ایم که حقوق و تکالیفمان را به عنوان ارائه دهنده خدمات، مبادله کننده اطلاعات، و یا کاربر مشخص کرده، و قرار است مصادیق اقداماتی که امنیت کاربری در فضای سایبر را مختل میکنند نیز در آیندهای نزدیک تعیین و اعلام شود. در حالی که بسیاری از کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه با تعیین جهت گیریهای کلان و تبیین مبانی ارزشی خود، سالهاست که قوانین مناسبی دارند.
در مورد قوانين سايبري به تصويب درآمده در جهان، (دسامبر 2000 )، از 52 كشور تحقيقي به عمل آمد كه نشان مي‌داد قوانين سايبري 33 كشور از جمله ايران، ايتاليا، اردن، بلغارستان، باكو و.... به هيچ وجه به روز نشده است. قوانين 9 كشور از جمله برزيل، شيلي، چين، چك، دانمارك و... نسبتا به روز و قوانين 10 كشور از جمله استراليا، كانادا، استوني، هند، ژاپن و... كاملاً به روز شده است.
در خصوص كشور خودمان ايران مسئولان تصويب قانون و انجام ساير اقدامات لازمه عليه جرائم سايبري را مقدمه‌اي براي مبارزه با اين جرم چه در سطح داخلي و چه بين‌المللي مي‌دانند.
معرفي جرائم سايبري به عنوان يكي از موضوعات كليدي مطرح شونده در «كميسيون سياست‌گذاري جنايي و اصلاح قوانين كيفري» دليل مستندي بر ادعاي مذكور مي‌باشد. انتخاب اين موضوع به عنوان يكي از موضوعات مطرح‌شده در كمیسیون مذكور نشان مي‌دهد كه دولت نياز به مبارزه با اين نوع جرائم را بسيار ضروري خوانده و آگاه است كه با همكاري‌هاي بين‌المللي و به‌كارگيري بهترين تجربيات بين‌المللي تحقق اين هدف را تسهيل خواهد كرد.
اهداف اساسي اين پروژه شامل؛ تقويت دستگاه قضائي و ظرفيت‌هاي اجرايي قانونی كشور در رابطه با جرايم سايبري، تهيه آماري در مورد وقوع اين نوع جرايم در كشور، توسعه يك مكانيسم پاسخگويي ايده‌آل به اين نوع جرايم و سرانجام ارتقاء آگاهي عمومي از جرايم سايبري در ميان جمعيت كاربر اينترنت مي‌باشد.(4)

آمار جرائم رايانه‌اي:
در خصوص آمار جرائم رايانه‌اي در سطح جهان هنوز آماري كه جامع و دقيق باشد ارائه نشده است .علت نامشخص بودن آمار واقعي جرايم رايانه‌اي فقدان تعريف واضح و مشخص، عدم توانايي بزه‌ديدگان در تشخيص بزه‌ديدگي، فقدان سيستم‌هاي آماري در سيستم‌هاي قضايي و پليسي براي كلاسه‌بندي جرايم رايانه‌اي و دلايل متعدد ديگر مي‌باشد. با اين وجود، منابع متعدد آمارهاي مختلفي را گزارش مي‌كنند.بررسي آمار جرائم رايانه‌اي جهان بيانگر اين واقعيت است كه طي سال‌هاي 1996 الي 1999 برخي از كشورها شاهد 1600 درصد رشد در اينگونه جرائم بوده‌اند كه شامل نفوذ غيرقانوني، رمز شكني، چاپ تصاوير يا تبليغات مبتذل، خسارت به ديگران، تقلب در خريدهاي اينترنتي، تعرض به حقوق مالكيت معنوي و ديگر موارد مي‌شده است.
بر پايه گزارش مركز هماهنگي گروه واكنش سريع در موارد اضطراري رايانه‌اي، شمار رويدادهاي گزارش شده درباره نقض حريم امن رايانه‌ها، در 9 ماهه اول سال 2000 نسبت به شمار كل رويدادهاي گزارش شده در سال 1999 پنجاه و چهار درصد افزايش نشان مي‌دهد. افزون بر اين، موارد بي‌شماري از دسترسي‌هاي غيرمجاز و تخريب در سراسر جهان هنوز از ديد گزارش‌ها پنهان مانده‌اند. دليل اين امر اين است كه بزه‌ديدگان اين جرائم، از آشكار شدن نقاط آسيب‌پذير خود و احتمال ارتكاب جرائم مشابه و از دست رفتن اعتماد عمومي هراس دارند.
در شهريور ماه سال 1378 يك مهاجم اينترنتي در گوشه نامعلومي از جهان هنگامي كه احزاب سياسي استراليا، سرگرم مبارزات انتخاباتي بودند، وارد تارنماي وب حزب حاكم ليبرال استراليا شد و ضمن ايجاد تغييرات در محتوا، مطالب آن را به صورت مضحكي در آورد و در پايان چند عكس مستهجن نيز ضميمه آن كرد. اين عمل مهاجم ناشناس، لطمه شديدي به حيثيت حزب ليبرال وارد ساخته بود. همچنين در مورد ديگري، مهاجم يا مهاجمان ناشناس با ورود به سيستم رايانه‌اي دانشگاه استانفورد آمريكا، رمز پست الكترونيكي 4500 نفر از دانشجويان و استادان را مورد دستبرد قرار دادند. مهاجمان براي سه هفته بدون اينكه كسي متوجه شود به مطالب پست‌هاي الكترونيكي اين دانشگاه دسترسي داشته‌اند.
كانون وكلاي آمريكا در سال 1987 دست به انجام مطالعاتي زد: از 300 شركت و اداره دولتي 72 واحد ادعا داشتند كه در فاصله زماني 12 ماه قبل از شروع مطالعات مذكور بزه‌ديده جرائم رايانه‌اي بوده‌اند و طبق برآورد، خساراتي بين 145 تا 730 ميليون دلار را متحمل شده‌اند. آمار جمهوري فدرال آلمان بيانگر 3067 مورد است كه در طول سال 1987 به وسيله پليس بررسي شده است. 2777 مورد از قضايا را پليس كلاهبرداري رايانه‌اي، موضوع ماده 263 الف مجموعه قوانين جزايي آلمان، تلقي كرده است و اين موارد بيشتر از طريق ماشين‌هاي پرداخت كننده اتوماتيك انجام شده است. 150مورد، حكم محكوميت 169 قضيه، ناظر به جعل داده‌ها، 72 مورد تغيير داده‌ها و سابوتاژ و 49 مورد جاسوسي داده‌ها گزارش شده است. 71 درصد مظنونين بالاي 21 سال سن داشتند از طرفي خسارات وارده نيز ارقام زيادي را نشان مي‌دهد. در آلمان سوء استفاده‌هاي رايانه‌اي بين 2 تا 3 ميليون مارك در طي ده سال گذشته خسارت وارد كرده است. برآورد آمريكا بيانگر سالانه 100 تا 300 ميليون دلار خسارات وارده از جرائم رايانه‌اي است كه البته اين رقم طبق برآورد «OECD»كمتر از مبلغ واقعي آن است.(9)
ميزان خسارات وارده در اثر وقوع دسترسي غيرمجاز را در ايران:
تا كنون از جانب هيچ مرجع رسمي، آماري در خصوص ميزان دسترسي‌هاي غيرمجاز منتشر نشده است هرچند گاهی اخباری در این خصوص منتشر می شود. به نظر مي‌رسد رقم سياه در اين خصوص در ايران بالا باشد؛ زيرا، اولاً سيستم‌ها و شبكه‌هاي رايانه‌اي به طور مناسب ايمن نشده‌اند و اصولا به دليل امكانات كم مادي چنين هزينه‌هاي وجود ندارد. ثانياً، بسياري از مديران سيستم‌ها فاقد اطلاعات تخصصي و حتي عمومي مي‌باشند و گاه از روي بي‌احتياطي زمينه دسترسي غيرمجاز را فراهم مي‌كنند. ثالثاً، تا به حال دسترسي غيرمجاز به مانند ساير جرائم رايانه‌اي جرم‌انگاري نشده است. بنا به آمار ارائه شده در یک مقاله نویسنده دريك تحقيق و نظر سنجي غير رسمي و محرمانه از 400 پرسش شونده ( 70 شركت خصوصي رايانه‌اي- اينترنتي و 340 كاربر اينترنتي و غير اينترنتي در كليه سطوح حرفه‌اي، متوسط و آماتور ) به اين نتيجه رسيده است ميزان دسترسي غيرمجاز در ايران بالاو در حال افزايش مي‌باشد و بنا بر تحقيقي محرمانه ديگر از 130 هكر (در تماي اقسام آنها) به اين نتيجه رسيده است كه غالباً دلايل هكرها براي دسترسي غيرمجاز به ترتيب دلايل احساسي- رواني، مالي، علمي – آموزشي و سياسي مي‌باشد. (9)
نتیجهگیری :
اولین عصر ، عصركشاورزي با هدف تهيه و تامين غذا و عصر صنعت پس از آن شكل گرفت و مشكل ابزار و مواد را كه نياز آن زمان بشر بود برطرف نمود موج سوم مربوط به عصر اطلاعات است كه با حضور رايانه معرفي شده به سرعت در حال گسترش و توسعه بوده و به پيش مي‌رود و حوزه فناوري اطلاعات و ارتباطات را شديدآ تحت تاثير خود قرار داده است.از آنجایی که کشور ما هنوز در اواسط موج دوم یا عصر صنعت است و موج سوم را درک نکرده ،اطلاع از موج چهارم یا عصر مجازی اهمیت فراوانی دارد.مسئولین کشور ما با اطلاع از پیدایش عصر مجازی باید حداقل در زمینه توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات برنامه ریزی داشته باشند.با وارد شده به موج سوم عصر مجازی را چشم انداز برنامه های ICT دراز مدت خود قرار دهند برای عبور از موج سوم ،موج چهارم را باید خوب شناخت وخوب برنامه ریزی کرد تا در آینده بهترین شرایط اقتصادی را در زمینه توسعه تجارت الکترونیکی و صادرات داشته باشیم. با ورود به عصر فناوری اطلاعات و همگانی شدن رایانه به سرعت شبکه جهانی اینترنت ،جرائم رایانه همزمان با پیشرفت فناوری اطلاعات رشد و توسعه پیدا کرد و در آینده نچندان دور با ورود به عصر مجازی ضرورت انجام کلیه کارها از طریق رایانه ،بحث امنیت اطلاعات و جلوگیری از نفوذ امری مهم تلقی شده و از دیدگاه قضایی تدوین قوانین جرائم فضای سایبر و اجرای صحیح آن مورد پیگیری قرار خواهد گرفت. اغلب در محیط مجازی تعیین مکان فیزیکی یک کاربر ناممکن است چرا که هیچ گونه هماهنگی و هم سویی بین فضا و مکان واقعی از یک سو و فضای مجازی رایانه ای وجود ندارد و باید در این خصوص هماهنگی بین تمامی کشورها در تخصیص آدرس در محیط سایبر انجام گیرد .از آنجایی که در اکثر جرائم سایبری تابعیت مرتکب ناشناخته است جرائم سایبر اصولا دارای ماهیتی فرامرزی بوده و می بایست بدون در نظر گرفتن مکان و موقعیت فیزیکی مرتکب،محل ارتکاب و ... مورد بررسی گیرد و در خصوص تعارض صلاحيت در حوزه‌هاي قضايي داخلي , مي‌ بایست يك هيأت و ياشعبه مركزي، در خصوص رسيدگي به جرائم سايبر در كشور تأسيس گردد و در این مقاله با بررسی عصر مجازی و مراحل رشد جرام رایانه ای در خصوص روند به روز شدن جرائم سایبری و مشکلات و موانع اجرا آن بحث شده و سعی شد آمار و خسارات وارد شده مورد بررسی قرارگیرد.برای جلوگیری از خطرات مربوط به جرائم فضای سایبر لازم است کلیه مسئولان امر اقدامات لازم در خصوص نصب نرم افزار و یا تجهیزاتی مانند فایروال (نرم افزاری ،سخت افزاری) را جهت بالا بردن امنیت اطلاعات در ادارات انجام دهند.


پی نوشت ها :
1- Cyber crime
2- Virtual Trading
3- Virtual Banking
4- Learning
5- Virtual Government
6- Information Age
7- Industrial age
8- Information and Communication Technologies (فناوری اطلاعات و ارتباطات)
9- Online
10- Cyber Space
11- Computer Sabotage
12- Valtrlakvr
13- فریک‌های تلفن : شکل دیگر از جرایم رایانه‌ای که دسترسی و نفوذ به سیستم ها ازطریق خطوط تلفن دردنیای سایبر انجام می گیرد.
14- هکر(Hacker) : شخصی که در برنامه نویسی بسیار ماهروباهوش و در نفوذ به سیستم‌های جدید به صورت ناشناس تبحر داشته باشد.
15- کرکرها (Crackerbest) : هکرهای بدخواهی هستند.آنها به سیستم‌ها رخنه می‌کنند تا خرابکاری کنند،ویروس‌ها وکرمهای رایانه‌ای رامنتشر کنند،فایلها را پاک کنند یابعضی انواع دیگرویرانی راببارآورند.
منابع
1- عصر مجازي چهارمين موج تغيير ، برگرفته از مقاله دومين سمينار ميان منطقه‌اي کشورهاي آسياي مرکزي – غربي
2- سازمان ملل ، نشريه بين المللي سياست جنائي ، ترجمه دبير‌خانة شوراي عالي انفورماتيك، سازمان برنامه و بودجه كشور، 137، ص 118.
3- دزیان، محمد حسن ،ابعاد جزایی کاربرد رایانه و جرائم فضای سایبر
4- بررسي جرايم سايبري ،مترجم: زکیه عزتی
5- برومند ، باستانی،۱۳۸۳، جرائم کامپیوتری واینترنتی، انتشارات بهنامی،تهران
6- دکترابراهیم ،حسن بیگی،1384، حقوق وامنیت در فضای سایبر، موسسه فرهنگی مطالعات وتحقیقات بین‌المللی ابرار،تهران
7- زهرا، خداقلی، 1383،انتشارات آریان،تهران
8- بابازاده، قاسم،پيرامون كنوانسيون اروپائي جرائم كامپيوتري، خبرنامه انفورماتيك ، شوراي عالي انفورماتيك ، 81 ،فروردين 81 ، ص 38.
9- فرزاد، تحيري، دسترسي غير مجاز جلوه‌اي از جرائم رايانه‌اي نوين ،سایت حقوقدانان
  1. مینا واشقانی
  2. راه اندازی شبکه و امنیت
  3. یکشنبه, 31 خرداد 1394
  4.  اشتراک
هنوز نظری قرار داده نشده است
پاسخ صحیح Pending Moderation
1
رای
لغو
مرسی خیلی ممنون
هنوز نظری قرار داده نشده است
  1. بیش از یک ماه پیش
  2. راه اندازی شبکه و امنیت
  3. # 1
  • صفحه :
  • 1


پاسخی ارسال نشده است
همچنین این پست قفل است و امکان ارسال نیز وجود ندارد
ham
javidan
faranovin2
nabisa
nbt.p
pol
tat
ayande
 
 
Top
آیا به تازگی با مجموعه اِپرا آشنا شده اید؟ آیا تمایل دارید اطلاعات بیشتری از ما داشته باشید؟ More details…