images/sample/slideshow/logo-loading.png

تالار گفتمان

سوالات خود را جست و جو کنید و اگر جوابی نیافتید، با ایجاد یک بحث جدید، از دیگران راهنمایی بگیرید
سلولهای بنیادی چه هستند؟


سلولهای بنیادی چه هستند؟

بدن انسان دارای صدها نوع مختلف سلول است که برای سلامت روزانه ما مهم هستند. این سلولها برای اینکه اعمل

حیاتی بدن ما را تنظیم کنند مهم هستند وآنها اعمالی هستند مثل :ضربان قلب ، انجام فالییاتهای مغزی، تمیز کردن خون بوسیله کلیه ها ، جایگزینی سلولهای مرده و غیره … سلولهای بنیادی کارشان کاری است بی نظیر. آنها کارشان ساختن تمام سلولهای نامبرده است. سلولهای بنیادی تهیه کننده سلولهای جدید هستند. وقتی که سلولهای بنیادی تقسیم میشوند، می توانند سلولهای مانند خودشان تولید کنند و یا میتوانند سلولهای دیگری از نو دیگر تولید کنند. برای مثال سلولهای بنیادی پوست میتوانند سلولهای بنیادی پوست بیشتری بسازند یا میتوانند سلولهایی مختلف دیگری در پوست بسازند که کار مخصوص به خودشان را دارند مثل ساختن رنگدانه ها ی ملانین .چرا سلولهای بنیادی در سلامت ما مهم هستند ؟وقتی که ما زخمی یا بیمار میشویم ، سلولهایمان هم صدمه میبینند یا از بین میروند. زمانی که این اتفاق میافتد، سلولهای بنیادی فءال میشوند . سلولهای بنیادی مسوول تعمیر کردن بافتهای صدمه دیده و جایگزین کردن سلولهایی که بطورنرمال میمیرند هستند. اینگونه است که سلولهای بنیادی ما را سلامت نگاه میدارند و بائس جلوگیری از پیری زودرس ما میشوند. سلولهای بنیادی مثل ارتش پزشکان میکروسکوپی ما هستند. انواع مختلف سلولهای بنیادی کدامند؟ سلولهای بنیادی به اشکال مختلف هستند. دانشمندان معتقدند که هر عضو داخلی بدن سلولهای بنیادی خودشان را دارند. برای مثال میتوان از سلولهای خون نام برد که از سلولهای بنیادی خون (همچنین بی عنوان hematopoietic شناخته شدند ) ساخته شدند . با این حال سلولهای بنیادی در ابتداییترین مراحل رشد انسانی نمایان هستند و هنگامیکه دانشمندان این سلولها را رشد دادند، آنها را سلولهای بنیادی جنینی نامیدند . دلیل این که دانشمندان در مورد سلولهای بنیادی جنینی حیاجانزاده هستند این است که وزیفیه سلولهای بنیادی جنینی این است که درزمان رشد جنینی این سلولها میتواند هر عضو یا بافتی را بسازند. این بدین معنی است که سلولهای بنیادی جنینی ، بر عکس سلولهای جنینی بالغ میتوانند تبدیل به صدها نوع دیگر سلولهای بدان شوند. برای مثال ، همانطور که سلولهای بنیادی خون تنها میتواند سلول خونی بسازد، سلولهای بنیادی جنینی میتواند خون ،استخوان، پوست، مغز، و غیره را بسازد. علاوه بر این، سلولهای بنیادی اینطور برنامه ریزی شدهاند که بافت و حتی اعضا را بسازند در صورتی که سلولهای بنیادی بالغ نمیتواند این عمل را انجام دهند. این بدین معنی است که سلولهای بنیادی جنینی استعداد خیلی بیشتری برای درمان اعضا بیمار را دارند. سلولهای بنیادی جنینی از جنینها یپس مانده درظرفهای آزمایشگاه پس از درمانهای باروری ساخته شدند که تنها چند روز بیشتر عمر نداشتند. اگر این استفاده را از آنها نمیکردند آنها را به دور میانداختند.iPS چیست؟ دانشمندان و پزشکان درمورد نوع تازه ای از سلولهای بنیادی به نام سلولهای iPS هیجان زده هستند. دلیل هیجان آنها این است که سلولهای ips نمام خصوصیات سلولهای بنیادی جنینی را دارند ولی منشا آنها از جنین نیست . بنابرین هیچگونه نگرانی اخلاقی در رابطه با ips وجود ندارد. به علاوه سلولهای ips از سلولهای خود شخص بیمار سرچشمه گرفته، بدین معنا که سلولهای ips میتوانند به بدن بیمار برگردانده شوند بدون ترس از اینکه سیستم دفاعی بدن این سلولها را پس بزند و قبول نکند. این مساله باز پس زدن ، مساله ای است مهم در انجام هر گونه پیوند سلولهای بنیادی. سرنوشت مساله سلولهای بنیادی چیست و چگونه میتواند نظر و طریقه درمان شما را آواز کند؟به دلیل این که سلولهای بنیادی طبیعتا کارشان جایگزین کردن سلولهای بیمار و کهنه بوسیله سلولهای جدید است، دانشمندان این نظریه را در فکر میپرورانند که از سلولهای بنیادی برای درمان بیماران با بیماریهای گوناگون استفاده کنند. عقیده بر این است که با دادن سلولهای بنیادی و یا سلولهای تغییر یافته و منشعب شده از سلولهای بنیادی به فرد بیمار بتوانند از قدرت ذاتی بهبود بخشی و التیام بخشی سلولهای بنیادی استفاده کرده و سلامت شخص بیمار را به وی بازگردانند. برای مثال اگر یک مریض دچار حمله قلبی شده است با دادن پیوند سلولهای بنیادی به عنوان درمان به فرد بیمار ، هدف ما این است که سلولهای پیوند زده شده قلب آسیب دیده را ترمیم کند. سلولهای بنیادی توانائی محدودی در ترمیم صدمات و جراحات دارند. اگر دوباره به مثال قلب برگردیم ، سلولهای بنیادی خود قلب قادر به ترمیم قلب صدمه دیده نیستند، اما پیوند میلیونها سلول بنیادی بسیار موثرتر در درمان است.بنابر این با انجام پیوند سلولهای بنیادی به بیماران ، ما موجب تقویت قدرت ترمیم بدن بیشتر از آنچه که خود بدن بتواند به طورذاتی با سلولهای بنیادی خود بر بیماری فایق اید موجب ترمیم بافت صدمه دیده میشویم .به چند مساله قبل از این که درمان بوسیله سلولهای بنیادی رواج پیدا کند باید اشاره کرد، مش ایمنی. سلولهای بنیادی میتواند موجب بوجود آمدن و رشد تومور شوند. همچنین سیستم ایمنی ممکن است آنها را قبول نکند. با این وجود سلولهای بنیادی موجب تحولات زیادی در علم پزشکی شده اند و شاید در یکی دو دهه آینده افراد بیشتری را بشناسیم و یا حتی خودمان پیوند سلولهای بنیادی داشتیم. سلولهای بنیادی امید درمان را برای بسیاری از بیماریها مانند سرطان، بیماریهای قلبی، پارکینسون، اسکلروز متعدد ، سکته بیماری هانتینگتون صدمات نوخائی، و بسیاری بیماریهای دیگر را میدهد. چه نوع مداوا با سلولهای بنیادی در حال حاضر در دسترس بیماران است و چرا بیشتر پزشکان پیشنهاد میکنند که شماباید آنرا با احتیاط استفاده کرده و آن را به عنوان آخرین راه حال در نظر داشته باشید؟ در حال حاضر فقط چند نوع درمان با سلولهای بنیادی وجود دارد که دانشمندان آنها را موثر و بدون خطر دانسته اند. بهترین مثال پیوند مغز استخوان است. با این وجود، در سرتاسر دنیا درمان با سلولهای بنیادی تبلیغ میشود کهاطمینانی در آنها نیست و ثابت نشده که موثر هستند.اغلب این درمانها توجه مان را دروسایل ارتباطی جالب کرده و افراد مشهور مثل ورزشکاران اینگونه درمان ها را دریافت میکنند. بطور کلی، پزشکان متخصص این علم و دانشمندان علیه اینگونه درمانها به بیماران اخطار میدهند، زیرا مشخس نیست که آیا این درمانها موثر واقع میشوند یا بیخطر هستند. بیمارانی بوده اند که با این گونه درمانها از بین رفته اند.در زمانی که عاقلانه است که تمام انتخاب ها و راههای کرمانی را در زمانی که بیماری لا علاجه داریم را در نظر داشته باشیم، ما پیشنهاد میکنیم که این راه را به عنوان آخرین راه حل در نظر بگیرید و فقط آن را با نظر پزشک خود انجام دهید
 1. هنگامه میرغفوری
 2. صنایع پزشکی
 3. دوشنبه, 01 تیر 1394
 4.  اشتراک
هنوز نظری قرار داده نشده است
پاسخ صحیح Pending Moderation
1
رای
لغو
http://images.clipartpanda.com/thank-you-animated-clip-art-f2be55e5f9da0b0275ff395625e405da.jpg
هنوز نظری قرار داده نشده است
 1. بیش از یک ماه پیش
 2. صنایع پزشکی
 3. # 1
پاسخ صحیح Pending Moderation
1
رای
لغو
https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQD-ZJS5XCWA9vrGX1QU52-caJcGVD107oG-4m4GBqjXL8mpnwWrw
هنوز نظری قرار داده نشده است
 1. بیش از یک ماه پیش
 2. صنایع پزشکی
 3. # 2
 • صفحه :
 • 1


پاسخی ارسال نشده است
همچنین این پست قفل است و امکان ارسال نیز وجود ندارد
ham
javidan
faranovin2
nabisa
nbt.p
pol
tat
ayande
 
 
Top
آیا به تازگی با مجموعه اِپرا آشنا شده اید؟ آیا تمایل دارید اطلاعات بیشتری از ما داشته باشید؟ More details…