images/sample/slideshow/logo-loading.png

تالار گفتمان

سوالات خود را جست و جو کنید و اگر جوابی نیافتید، با ایجاد یک بحث جدید، از دیگران راهنمایی بگیرید
جدیدترین کنجهای خیابان، گذرگاه ها و میدانگاههایی که زمانی پاتوق نوجوانان بودند را می توان درون چهاردیواری خانه یافت . آنها مدلهای الکترونیکی چیزهای واقعی هستند که به راحتی ازطریق کا مپیوترهای خانگی قابل دسترس می باشند . از نظر نوجوانان این پاتوقهای مجازی کمتر ازنمونه های واقعی مهم یا واقعی نیستند.چه چیز نوجوانان را جذب دنیای اینترنت می کند؟ منافع و خطرات اکتشاف آنها در این قلمرو کهممکن است بدل به بنیان هزاره جدید در بزرگسالی آنها شود کدام است؟
دلایل رفتار نوجوانان چیست؟
برای پاسخ به این سوالات بگذارید ابتدا برخی نیازها و انگیزه های اساسی و به هم پیچیده نوجوانان را در نظر گیریم. هیچ یک از این مطالب اطلاعات جدید یا تکان دهنده ای نیستند . روانشناسان ووالدین مدتهاست این مسایل را می دانند.گرچه این اصول بنیادین و آشنا می تو انند ابزارهای راحتی برای درک چرایی رفتار نوجوانان در این سرزمین ظاهرا غریب و بیگانه به نام فضای مجازی باشند:
آزمایش و اکتشاف هویت نوجوانان سعی می کنند دریابند. کی هستند. در واقع این مساله ای است که همه ما با آن درگیر هستیم یک فرایند مادام العمر اما برای نوجوانانی که در آستانه ترک خانه و تشکیل زندگی هستند این مسا له شدت بیشتری دارد .من چه نوع فردی هستم؟ میخواهم با زندگی ام چه کنم؟ چه نوع روابطی می خواهم؟ اینها پرسشهای دشواری هستند که پاسخ برخی را میتوان در فضای مجازی یافت.
صمیمت و تعلق داشتن انسان طی دوران نوجوانی روابط صمیمانه جدیدخاصه با جنس مخالف را آزمایش می کند . آنها به دنبال همراه و گروههای جدیدی می گردند که در کنارشان احساس تعلق کنند. تمامی این روابط بدل به بخش بزرگی از فرایند اکتشاف هویت فرد می گردند.روی اینترنت،ترتیب تقریبا نامحدودی از افراد و گروهها افراد و گروههای مختلف با انواع مختلف شخصیت، گذشته، ارزشها و علایق وجود دارد.
جدایی از والدین و خانواده
در جستجوی نوجوان به دنبال هویت خود، روابط و گروهها رابطه نزدیکی با انگیزه او برای جدایی از والدین دارد . آنها می خواهند مستقل باشند، و کارها را به سبک خود انجام دهند .این امرفرایندی هیجان انگیز است و فضای مجازی مکانی هیجان انگیزبرای ارضای نیازهای روحیه ای پیشگام و ماجراجو است، خاصه زمانی که والدین تقریبا هیچ چیزدرباره اینترنت نمی دانند. از سوی دیگر نوجوان کمی درباره فرایند جدایی / تفرد اضطراب دارد . چرا که به پدر،مادر و موطن متکی بودن مزایایی نیز دارد. جذابیت اینترنت شاید یکی از دلایلی که برای بسیاری نوجوانان بسیار فریبنده است آن است که این دوگانگی را ممکن می سازد.می خواهید افراد جدیدی را ملاقات کنید؟ کار های هیجان انگیز انجام داده و به اکتشاف جهان بپردازید؟و در عین حال در خانه باقی بمانید؟ در اینترنت می توانید هر دو را به صورت همزمان انجام دهید.می داند . گرچه « تغییر ناگهانی و اضطراب » تخلیه پرخاشگری نظریه قدیمی نوجوانی را دوره ممکن است این نظریه کمی ملودرام باشد، اما سالهای نوجوانی دوره دشوار و اضطراب آوری درزندگی است . انتظاراتی که از سوی خانواده، مدرسه و دوستان وجود دارد می تواند آشفته کننده به نوعی تخلیه کنید . . . به لطف گمنامی، و ورود و خروج آسان در فضای مجازی!
پاتوق نوجوانها کجاست؟
از آنجا که ممکن است برخی خواننده گان با اینترنت آشنا نباشند ،توضیح مختصری درباره مکانهایی که نوجوانها زیاد به آنها سرمی زنند می دهم. بنابراین جهان نسبتا پیچیده فضای مجازی را به چهاررده تقسیم می کنم.
وب سایتها :
صفحات یا مجموعه صفحاتی وجود دارند که نوجوانان می توانند از آنها بازدید کنند.این صفحات ممکن است توضیحات اندکی درباره یک ستاره موسیقی، صفحات اصلی دیگرنوجوانان که در آنها خود را توصیف کرده اند، مقاله ای درباره انقلاب فرانسه، یا یک کتاب اینترنتی باشد. صفحات وب همچنین شامل تصاویر، کلیپ های ویدیو یی، موسیقی و صداها نیز می شوند .آنها حاوی منابع عظیمی از ایده ها، بینشها و بصیرتها برای نوجوانان مشتاق کشف هویت خود وراهی در زندگی هستند.
گروههای پست الکترونیک :
پست الکترو نیک ابزار ارتباطی قدرتم ند، انعطاف پذیر و آسان و تنهایک نامه الکترونیکی ساده که از طریق اینترنت فرستاده می شود نیست . تبادلات پست الکترونیک چیزی بیش از یک مکالمه است .می توان از طریق تعاملهای پست الکترو نیک روابط پیچیده وظریفی را برقرار کرد . پست الکترو نیک بدل به فضای روانشناختی شده است که در آن نوجوانان بایکدیگر زندگی می کنند و یک زوج رابطه احساسی و صمیمانه ای با یکدیگر ایجاد می کنند.
گروههای افرادمیتوانند از طریق لیستهای پست الکترو نیک که به نام لیست ذخیره شناخته میشوندبا یکدیگر مکاتبه کنند.از نظر برخی افرادویژگی جذاب ارتباط نوشتاری همچون پست الکترونیک آ نست که نمی توانید صدای طرف مقابل را شنیده یا او را ببینید .البته این امر رابطه را تا حدی مبهم و گمنام میسازد، که افراد را تشویق میکند چیزهایی بگویند که در حالت عادی هرگز چنین چیزی نمی گویند. روانشناسان این امر را تاثیر مهارزدای اینترنت می نامند. چت رومها نیز جذابیت زیادی برای نوجوانان دارند. نوجوانان در M UD چت رومها، پیام های فوری و چت روم ها و از طریق پیام های فوری در زمان واقعی با یکدیگر ارتباط برقرار می کنند.به بیان دیگر در یک زمان پشت کامپیوتر نشسته و پیام هایی برای یکدیگر تایپ می کنند . همانطورکه دوستان با یکدیگر یا با گروهی صحبت میکنند، باقی میتوانند ناظرپیامهای رد و بدل شده باشند.همچنین میتوان پیام خصو صی برای فردی فرستاد که گروه نمیتوانند آن را ببینند.
پیامهای نوشتاری از طریق تلفنهای موبایل نیز در رده ارتباطات همزمان قر ار می گیرند، گرچه نوجوانها از این نوع ارتباط نوشتاری برای مکالمات غیرهمزمان و با تاخیر استفاده می کنند.در محیطهای چت مولتی مدیا همچون پالاس، مکالمات نوشتاری در اتاقی بصری رخ داده وشرکت کنندگان برای بازنمود خود از آیکون های بصری کوچکی به نام آواتار استفاده می کنند.برخی نوجوانان دوست دارند خود را به صورتهای تخیلی با تغییر نام، سن، هویت یا حتی بدل به جهان فانتزی پیچیده ای (MUD) جنسیت خود ارا یه کنند. برخی محیطهای چت (برای مثال می شوند که در آن نوجوان نقشها و سناریوهای تخیلی خلق می کند، به رمان زنده ای با شخصیتها و طرح کلی آن ، یا یک مهمانی هالوین با نقشها و فرهنگ غریبش می ماند . همانطور که درباره فضای مجازی با کاربران متعدد (Multi user dungeon) پست الکترونیک دیدیم، ندیدن با وجود شنیدن صدای طرف مقابل ، چت را تبدیل به شیوه ارتباطی گمنام و مبهمی می سازد، خاصه آنکه افراد ممکن است جز نام مستعار که میتواند هر نام تخیلی باشد نام اصلی طرف مقابل را نیز نمی دانند.تابلوهای پیام : تابلوی پیام که گاهی اوقات به نامهای متعددی (فوروم،گروههای بحث یا گروههای خبری) نیز خوانده م یشود، به یک تابلوی اعلانات الکترونیکی می ماند . افراد به س ایت خاصی روی اینترنت متصل شده و پیامهایی برای یکدیگر ارسال میکنند .اما این مکالمه بر خلاف چت در زمان واقعی انجام نم یشود. شما هر زمان که بخواهید می توانید وارد سایت ش ده و پیامهای دیگران را بخوانید. معمولا هرگروه مختص موضوع خاصی مانند گروه موسیقی است.یوسنت که خانه اصلی تمامی گروههای خبری است شامل ده هاهزار گروه میشود که در برگیرنده هرگونه موضوعی هستند.برخی از این گروه ها برای نوجوانان درحکم خانه هایی دور از خانه اصلی آنهاست. برخی وب سایت ها نیز از این تابلوی اعلانات استفاده میکنند . پستهای گروههای خبری نیز مانند پست الکترونیک و گروههای خبری شیوه ارتباطی گمنامی هستند.
وبلاگ:
نوع دیگری از ارتباط نوشتاری غیرهمزمان مانند پست الکترونیک و پیام فوری.وبلاگها هستند که نوعی دفترچه خاطرات اینترنتی به شمار می روند. نوجوانان اغلب برای ثبت افکار و احساسات خود درباره حوادث روزمره از وبلاگ استفاده می کنند . آنها م یتوانند دسترسی به وبلاگ خود را تا بدان جا محدود کنند که تنها دوستانشان بتوانند یادداشتهای آنان را خوانده و پاسخ ارسال کنند، اما اغلب ژورنال ها در دسترس همگان قرار دارند امری که گاهی اوقات حین تایپ افکار واحساسات درونی خود آن را فراموش م یکنند. نوجوانان می توانند برای مکالمه با دوستانشان درباره موضوعات مورد علاقه خود از وبلاگها مانند تابلوی پیام استفاده کنند . نوجوانان خلاق وبلاگی رابه عنوان ژورنال فرد تخیلی که ایجاد کرده اند یا گروه و سازمان ساختگی استفاده می کنند.اغلب اینگونه وبلاگها تفریحی شخصی برای نوجوانان و دوستانشان محسوب می شود.کنفرانس وید یویی دیگر و یژگی نسبتا جدید فضای مجازی است .افراد با استفاده از دوربین ویدیویی و میکروفون میتوانند حین صحبت یکدیگر را دیده یا صدای هم را بشنوند.مخارج و گوناگو نی مشکلات تکنیکی کنفرانسهای وید یویی با ک یفیت بالا با عث شده است این شیوه،گونه ارتباطی چ ندان معمولی میان نوجوانان نباشد و تنها افراد معتاد به کامپیوتر چنین چالشی را می پذیرند.
اکنون که با پاتوقهای احتمالی نوجوانان آشنا شده ایم بگذارید بر مزایا و معایب آنچه در این مکانها انجام می دهند تمرکز کنیم . مساله مهمی که باید درباره فضای مجازی به خاطر داشت نقاط قوت وضعف آنست، چرا که مانند بسیاری چیزها در زندگی، خوب و بد به هم آمیخته اند.
MINA MOHAMMADI
 1. MINA MOHAMMADI
 2. مهندسی کامپیوتر
 3. سه شنبه, 05 خرداد 1394
 4.  اشتراک
هنوز نظری قرار داده نشده است
پاسخ صحیح Pending Moderation
1
رای
لغو
با تشکر دوست عزیز;) ;) ;)
هنوز نظری قرار داده نشده است
 1. بیش از یک ماه پیش
 2. مهندسی کامپیوتر
 3. # 1
پاسخ صحیح Pending Moderation
1
رای
لغو
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRGU2ou3fIVYDSprR1u5Kxgb3-_GK-tW113_xJPEkaq5i6PVqsE
هنوز نظری قرار داده نشده است
 1. بیش از یک ماه پیش
 2. مهندسی کامپیوتر
 3. # 2
 • صفحه :
 • 1


پاسخی ارسال نشده است
همچنین این پست قفل است و امکان ارسال نیز وجود ندارد
ham
javidan
faranovin2
nabisa
nbt.p
pol
tat
ayande
 
 
Top
آیا به تازگی با مجموعه اِپرا آشنا شده اید؟ آیا تمایل دارید اطلاعات بیشتری از ما داشته باشید؟ More details…