images/sample/slideshow/logo-loading.png

چراغ ها در تهران باهوش می شوند

در تمام دنیا هوشمند سازی لامپ های روشنایی در سطح شهر الویت های مهم مسئولین می باشد تا با به کارگیری از این امکان در نیروی برق کشور هم صرفه جویی بسیای انجام شود.
در ایران هم این هوشمند سازی در ابتدا از سطح شهر تهران آغاز شده و در صورت موفقیت به شهر ها و معابر دیگر هم گسترش می یابد.

هوشمندسازی معابر به صورت پایلوت در خیابان شهید رجایی شهرستان ری و بر روی 25 پایه انجام شده است و در این راستا طراحی، ساخت و پیاده سازی سیستم جامع اتوماسیون، تشخیص خطا و کنترل بهینه و هوشمند شبکه روشنایی معابر صورت گرفته است.

بر اساس این هوشمند سازی می توان سرعت در فعالیت ها را بالا برد و این امکان را به وجود آورد. روال کار بر این اساس است که
همه یا دسته ای از لامپ ها در ساعات مختلف شبانه روز در یک معبر براساس فرامین ارسالی از مرکز توزیع براساس یک الگوریتم هوشمند برنامه ریزی شده و اطلاعات ارسالی از حسگرها روشن و خاموش شوند.

همچنین می توان ولتاژ اعمالی به لامپ ها در ساعات مختلف شبانه روز برای کنترل و کاهش توان مصرفی و نیز افزایش طول عمر لامپ ها و کمک به پایایی شبکه را انجام داد و تشخیص سوختگی لامپ ها، محل و زمان دقیق آن به طور اتوماتیک و ارسال گزارش آن به مرکز برای تعویض نیز از طریق این سیستم هوشمند سازی روشنایی در سطح شهر ها به راحتی امکان پذیر می شود
.

از سوی دیگر تشخیص مسایل و مشکلات غیرمترقبه از قبیل سرقت کابل و دستکاری درب پایه ها و ... از دیگر مزایای بهره گیری از سیستم هوشمند شبکه است

ham
javidan
faranovin2
nabisa
nbt.p
pol
tat
ayande
 
 
Top
آیا به تازگی با مجموعه اِپرا آشنا شده اید؟ آیا تمایل دارید اطلاعات بیشتری از ما داشته باشید؟ More details…