هوشمندسازی

wsw2m

کنتور آب هوشمند wifi

سنسور تشخیص تردد

سنسور تشخیص تردد (SMoD1)

سنسور دما و رطوبت و تشخیص گاز (SBS1)

قفل درب هوشمند

قفل هوشمند درب حیاط ریموت دار و کارتی (SDL1)

سنسور دود

سنسور تشخیص دود و حریق (SSFD1)

وضعیت پنجره

سنسور تشخیص وضعیت پنجره (SWLD1)

اسکرول به بالا