هوشمندسازی

محصولات هوشمندسازی، در حوزه ارتقای ایمنی، ارتقای امنیت، تکمیل فرآیند اندازه گیری و موارد مشابه می باشد.

وضعیت درب

سنسور تشخیص وضعیت درب (SDLD1)

سنسور تشخیص تردد

سنسور تشخیص تردد (SMoD1)

سنسور دما و رطوبت و تشخیص گاز

قفل درب هوشمند

قفل هوشمند درب حیاط ریموت دار و کارتی (SDL1)

سنسور دود

سنسور تشخیص دود و حریق (SSFD1)

وضعیت پنجره

سنسور تشخیص وضعیت پنجره (SWLD1)

کنتور آب هوشمند

اسکرول به بالا