قفل هوشمند درب حیاط ریموت دار و کارتی

قفل هوشمند درب حیاط ریموت دار و کارتی قبل بعدی قفل هوشمند درب حیاط ریموت دار و کارتی (SDL1) ویژگی ها : کارت هوشمند و ریموت کنترل قابلیت باز کردن قفل را دارند و همچنین می توان آنها را برای هر قفل به تعداد زیاد و مکرر حذف یا صادر کرد. قابلیت باز شدن قفل …

قفل هوشمند درب حیاط ریموت دار و کارتی Read More »