کنتور آب هوشمند

کنتور آب هوشمند کنتور آب هوشمند(wifi) ویژگی: سنجش مصرف واقعی آب مشاهده مصرف آب به دو طریق از راه دور(اپلیکیشن) و نمایشگر روی کنتور قطع و وصل آب از راه دور امکان صدور قبض الکترونیکی هوشمند در برابر هرگونه اختلال و دستکاری در فرایند شمارش پشتیبانی 24 ساعته سرور جایگزین مناسب کنتورهای فعلی دقت اندازه …

کنتور آب هوشمند Read More »